Susisiekime

Ričardas Jarmalavičius              
Valdybos pirmininkas r.jarmalavicius@publicum.lt
Daiva Bumblytė
Vykdomoji direktorė d.bumblyte@publicum.lt
Donaldas Apanavičius Strateginio planavimo vadovas d.apanavicius@publicum.lt
Justina Polikaitytė Projektų direktorė j.polikaityte@publicum.lt
Stasys Likas Projektų direktorius s.likas@publicum.lt
Gintarė Kyburytė Projektų direktorė g.kyburyte@publicum.lt
Lina Mockutė Vyr. projektų vadovė l.mockute@publicum.lt
Lina Vaitiekūnaitė
Vyr. projektų vadovė
l.vaitiekunaite@publicum.lt
Vidmantas Gudas Projektų vadovas v.gudas@publicum.lt 
Justina Dirsė Projektų vadovė j.dirse@publicum.lt
Jolita Macelytė Projektų vadovė j.macelyte@publicum.lt
Aidas Žiliukas Kūrybininkas a.ziliukas@publicum.lt
Rūta Pauliukonytė Jaunesnioji projektų vadovė r.pauliukonyte@publicum.lt
Karolina Kalibataitė Projektų asistentė k.kalibataite@publicum.lt
Gabrielė Kentvainytė Projektų asistentė g.kentvainyte@publicum.lt
Giedrė Zubrickytė Projektų asistentė g.zubrickyte@publicum.lt
Dovilė Keturakytė Projektų asistentė d.keturakyte@publicum.lt